02 105 4447

 

คำถามที่พบบ่อย


การสมัครใช้บริการ


A : สมัครได้ที่ www.4gpocketwifi.com หลังจากนั้นรอรับอีเมลล์แจ้งราคาและวิธีชำระค่าบริการภายใน 24 ชั่วโมง
A : เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
  • 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  • 2. E-Ticket (สำเนาไฟล์ทบิน) หรือโปรแกรมทัวร์
A : สามารถรับ - คืนเครื่องได้ตามแนว BTS/MRT สนามบินดอนเมืองเวลา 08.00 - 21.00 น. และสนามบินสุวรรณภูมิตลอด 24 ชม. โดยรับเครื่องล่วงหน้าได้ 1 วันก่อนการเดินทาง
A : ค่ามัดจำตัวเครื่องและอุปกรณ์ 3,000 บาท แต่เราให้ส่งเอกสารประกอบการเช่าจองแทนการจ่ายค่ามัดจำ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งเอกสารได้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯจะทำการโอนเงินค่ามัดจำคืนหลังจากทำการคืนเครื่องครบถ้วน ตามเวลาที่นัดหมาย ภายใน 7 วันทำการ

การชำระค่าบริการ


A : ชำระค่าบริการโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาซอยอารีย์ และชำระผ่านบัตรเครดิต (ไม่ชาร์จ)

กรณีเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเช่าจอง


A : กรุณาแจ้งทางบริษัทโดยทันที เพื่อเจ้าหน้าที่ Sale จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไฟล์ทบินและแจ้งค่าบริการใหม่กลับไป
โดยแจ้งทางอีเมล sale@4gpocketwifi
หรือโทรศัพท์ Call Center : 021054447,0922540077 เวลา 09.00-18.00น./ทุกวัน
A : ลูกค้าสามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ โดยเดินทางภายใน 6 เดือนหลังวันทำการแจ้งเลื่อนเดินทาง โดยทางเราจะทำการเก็บยอดเงินที่ได้มีการชำระค่าบริการเข้ามาเต็มจำนวนไว้ใช้ในการเดินทางทางครั้งต่อ ไป
สามารถแจ้งได้ที่ sale@4gpocketwifi
หรือโทรศัพท์ Call Center : 021054447,0922540077
เวลา 09.00-18.00น./ทุกวัน
A : เงื่อนไขการยกเลิก หากยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนรับเครื่อง คืนค่าบริการทั้งหมด หากยกเลิกเดินทางเกิน 24 ชม. คืนค่าบริการิการ 50% แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชม. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ค่าบริการเพิ่มเติม


A : ค่าบริการคำนวณจากจำนวนวัน โดยยึดจากไฟล์ทบินเป็นหลัก โดยขาไปจะยกเว้นค่าบริการช่วงเวลาหลัง 22.00 - 24.00 น.ของวันเดินทางไปถึง แต่ยังสามารถใช้บริการได้ และยกเว้นค่าบริการขากลับหลังเที่ยงคืนวันที่กลับไฟล์ทก่อนเวลา 07.00 น. ให้
A : สามารถใช้งาน DATA ไม่จำกัด ตลอดการใช้งานที่ต่างประเทศ

กรณี Pocket wifi เสียหายหรือสูญหาย


A : กรณีสมัครแพ็คเกจประกัน ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด กรณีไม่ได้สมัครแพ็คเกจประกันจะต้องเสียค่าซ่อมตามราคาที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ตามมูลค่าเครื่อง Pocket wifi และชุดอุปกรณ์ตามตารางค่าปรับ (ตารางค่าปรับด้านล่าง)
A : ลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากมีการแจ้งความทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ให้นำใบแจ้งความมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ แต่หากไม่มีการแจ้งความลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าเครื่อง Pocket wifi และชุดอุปกรณ์ ตามตารางค่าปรับ (ตารางค่าปรับด้านล่าง)

อัตราค่าปรับกรณีเครื่องและอุปกรณ์ชำรุดและสูญหาย

รีวิวจากลูกค้า